Jocurile de noroc, interzise în localităţile sub 15.000 de locuitori. Mari amenzi

Jocurile de noroc, interzise în localităţile sub 15.000 de locuitori. Mari amenzi

Parlamentul, prin votul final al deputaţilor, a decis interzicerea jocurilor de noroc în localităţi cu mai puţin de 15.000 de locuitori, informează Profit.ro.

Puterea a amendat în acest fel o ordonanţă a Guvernului, de anul trecut, care a reglementat noi reguli şi taxe privind jocurile de noroc. Măsura a fost anunţată anterior de Profit.ro ca fiind pregătită de către guvernanţi.

Potrivit reprezentanilor puterii, în acest mod jocurile de noroc vor fi interzise în circa 90% din localităţi.

Astfel, spaţiul pentru jocurile de noroc de trebuie va trebui să se afle într-o unitate administrativ- teritorială cu o populaţie mai mare de 15.000 de locuitori.

Dovada numărului de locuitori se face prin adeverinţă eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află spaţiul propus.

Nerespectarea noilor reguli va fi sancţionată cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravenţională.

 Ce prevede proiectul de lege

Proiectul prevede că activităţile de jocuri de noroc care fac obiectul exploatării în comun presupun îndeplinirea a cel puţin uneia dintre activităţile specifice jocurilor de noroc constând în operarea mijloacelor de joc, încasarea şi evidenţierea mizelor şi/ sau plata şi evidenţierea câştigurilor, precum şi alte asemenea activităţi care urmează a fi stabilite prin ordin al Preşedintelui O.N.J.N., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Este interzisă prestarea, în mod direct sau indirect, a unor activităţi conexe jocurilor de noroc către entităţi care nu deţin licenţă clasa 1 emisă de ONJN şi care permit accesul la jocurile de noroc de către participanţii la joc care accesează platforma de joc de pe teritoriul României şi/ sau participanţii la joc cetăţeni români care nu au rezidenţă fiscală într-un alt stat.

Măsurile tehnice necesare pentru a preveni şi combate accesul participanţilor la jocuri de noroc cu încălcarea dispoziţiilor prezentului alineat vor fi stabilite prin ordin al Preşedintelui O.N.J.N., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Până la adoptarea ordinului Preşedintelui O.N.J.N. prevăzut de prezentul alineat, operatorii economici care deţin licenţa clasa II emisă de O.N.J.N au obligaţia de a implementa orice măsuri tehnice disponibile pentru a preveni şi combate accesul participanţilor la jocuri de noroc cu încălcarea dispoziţiilor prezentului alineat.

În plus, publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conţin informaţii cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc şi reclama din exterior pentru jocuri de noroc, site-uri pe care sunt găzduite platforme pe care se desfăşoară jocuri de noroc sau branding folosind una dintre mărcile pe care un operator de jocuri de noroc le foloseşte, care depăşesc dimensiunea de 35 mp/panou/material publicitar, sunt interzise.

Distribuie:envelope-fillEmail
viewscnt