Boloş: Veniturile medicilor de familie şi veniturile specialiştilor din ambulatorii rămân neschimbate şi după 1 iulie 2024

Boloş: Veniturile medicilor de familie şi veniturile specialiştilor din ambulatorii rămân neschimbate şi după 1 iulie 2024

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă încheierea cu succes a negocierilor cu  Colegiul Medicilor din România (CMR) pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru şi a Normelor metodologice de aplicare a acestuia. CNAS şi CMR au convenit menţinerea valorilor aferente punctelor per capita şi pe serviciu din asistenţa medicală primară şi menţinerea valorilor aferente punctului pe serviciu în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate.

“Accesul pacienţilor la servicii medicale, asigurarea dialogului permanent, a echilibrului şi stabilităţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate, reprezintă priorităţi ale mandatului meu. Acestea sunt condiţii esenţiale pentru toţi cei care au nevoie de servicii medicale (în asistenţa medicală prespitalicească – ambulatoriul de specialitate, asistenţa medicală primară, asistenţa medicală stomatologică, în spitale sau în cadrul celor 17 programe naţionale de sănătate curative derulate de către CNAS). Susţinerea şi implicarea partenerilor de dialog este vitală, astfel încât CNAS să îşi poată îndeplini misiunea de a oferi pacienţilor acces la servicii medicale, iar furnizorilor stabilitate şi predictibilitate – condiţii de bază pentru a putea asigura un act medical de calitate. Doresc să le mulţumesc tuturor pentru eforturile depuse în acest proces de negociere şi pentru înţelegerea arătată faţă de dificultăţile financiare cu care se confruntă întregul sistem medical“, a declarat preşedintele CNAS, Valeria Herdea.

În cazul asistenţei medicale primare, pentru punctul per capita, suma este de 12 lei, iar pentru punctul pe serviciu medical, 8 lei. În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pentru punctul pe serviciu medical tariful decontat este 4,5 lei. Totodată se menţine plafonul de 6.000 lei/lunar pentru asistenţa medicală stomatologică.

CNAS reaminteşte într-un comunicat că, în urma negocierilor din luna ianuarie cu partenerii din domeniul medical, s-a convenit ca aceste valori să fie menţinute până la data de 30 iunie 2024, urmând ca la nivelul CNAS să fie continuate demersurile interinstituţionale pentru asigurarea continuităţii finanţării la acelaşi nivel, până la finalul anului în curs. 

Valeria Herdea reuşeşte astfel să îşi ţină promisiunea faţă de partenerii de dialog şi faţă de beneficiarii sistemului de sănătate. Mai mult, CNAS va continua să lucreze împreună cu Ministerul Finanţelor în vederea identificării de soluţii pentru o finanţare cât mai apropiată de nevoile reale ale sistemului medical.

La rândul său, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a precizat că împreună cu preşedinta Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate va continua să răspundă prompt provocărilor din domeniu: “Pentru plata salariilor majorate, asigurarea materialelor sanitare şi medicamentelor, dar şi pentru nevoile imediate cu care se confruntă sistemul medical, bugetul CNAS va beneficia anul acesta de o suplimentare de aproximativ 10 miliarde lei (...) După cum ştiţi, anul acesta, pe lângă bugetul pe care îl avem pentru Casa de Sănătate, de 62,2 miliarde lei, şi pentru Ministerul Sănătăţii, 17,8 miliarde lei, urmărim implementarea obiectivelor de investiţii care sunt cu surse de finanţare din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, de la cabinetele medicale individuale până la unităţile spitaliceşti modernizate sau peste 760 de milioane de euro în serviciile medicale de prevenţie asigurate din fonduri europene, prin intermediul programului de Sănătate.”

Afla mai multe desprebolosmedici de familiesalarii
Distribuie:envelope-fillEmail
viewscnt