Guvernul va adopta vineri un proiect de hotărâre care să asigure decontarea continuă a serviciilor medicale

Guvernul va adopta vineri un proiect de hotărâre care să asigure decontarea continuă a serviciilor medicale

Executivul are pe ordinea de zi a şedinţei de vineri, de la ora 13.30, un proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la hotărârea Guvernului 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019.

Proiectul de hotărâre prevede, conform notei de fundamentare, prelungirea valabilităţii până la data de 31 martie 2021 a mai multor măsuri, printre care:

„- acordarea şi suportarea din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) a serviciilor medicale şi medicamentelor pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi complicaţiile acestora pentru toate persoanele aflate pe teritoriul României;


- contractarea de către casele de asigurări de sănătate a întregii sume alocate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti;

- menţinerea modalităţii de decontare lunară pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, în regim de spitalizare continuă, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrului I 2021;

- decontarea la nivelul realizat a serviciilor acordate de unităţile specializate, care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat;

Distribuie:envelope-fillEmail
viewscnt