Ministerul Educaţiei anunţă că 8,74% din totalul burselor de merit revin elevilor cu medii între 5.00 - 7.99 şi că analizează propunerile privind acordarea burselor şcolare, cu respectarea interesului copilului şi a principiului echităţii

Ministerul Educaţiei anunţă că 8,74% din totalul burselor de merit revin elevilor cu medii între 5.00 - 7.99 şi că analizează propunerile privind acordarea burselor şcolare, cu respectarea interesului copilului şi a principiului echităţii

Ministerul Educaţiei a venit, miercuri, cu o serie de date relevante în privinţa acordării burselor şcolare începând cu anul şcolar 2023 - 2024, arătând că 82,78% din totalul burselor de merit sunt acordate elevilor care se încadrează în tranşa de medii 8.00 - 10.00, iar 52,55% din totalul burselor de merit sunt acordate pentru rezultate obţinute pe tranşa de medii 9.50 - 10.00. 8,74% din totalul burselor de merit revin elevilor care se încadrează în tranşa de medii 5.00 - 7.99 şi 1,84% din totalul burselor de merit este generat de mediile sub 5.00.

Raportat la numărul total de burse şcolare (peste 1.289.000), bursele acordate pentru medii situate pe această tranşă reprezintă 0,66%, precizează ministerul. De asemenea, 6,64% dintre bursele de merit sunt acordate pentru premii la etape judeţene sau naţionale ale olimpiadelor/competiţiilor şcolare şi extraşcolare. Ministerul Educaţiei anunţă că analizează propunerile de îmbunătăţire a Metodologiei de acordare a burselor şcolare, cu respectarea interesului superior al copilului şi a principiului echităţii.

Ministerul Educaţiei afirmă că ”punerea în aplicare a prevederilor Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 a condus la majorarea cuantumului burselor şcolare după cum urmează: bursa de merit: de la 200 de lei/lună la 450 de lei/lună; bursa socială: de la 200 de lei/lună la 300 de lei/lună; bursa tehnologică: de la 200 de lei/lună la 300 de lei/lună”.

”În privinţa burselor de merit, conform celor mai recente date transmise de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, peste 461.700 de elevi beneficiază în luna octombrie 2023 de acest tip de burse. În funcţie de criteriile de acordare (media anuală/media de admitere), datele centralizate au evidenţiat faptul că 82,78% din totalul burselor de merit sunt acordate elevilor care se încadrează în tranşa de medii 8.00 - 10.00”, precizează ministerul.

Ministerul Educaţiei mai afirmă că ”52,55% din totalul burselor de merit sunt acordate pentru rezultate obţinute pe tranşa de medii 9.50 - 10.00”.

”8,74% din totalul burselor de merit revin elevilor care se încadrează în tranşa de medii 5.00 - 7.99 şi 1,84% din totalul burselor de merit este generat de mediile sub 5.00. Raportat la numărul total de burse şcolare (peste 1.289.000), bursele acordate pentru medii situate pe această tranşă reprezintă 0,66%. 6,64% dintre bursele de merit sunt acordate pentru premii la etape judeţene sau naţionale ale olimpiadelor/competiţiilor şcolare şi extraşcolare”, precizează sursa citată.

Ministerul mai arată că în anul şcolar 2022 - 2023 au fost acordate peste 260.500 de burse de merit şi peste 92.000 de burse de studiu, element ce relevă o majorare a numărului de beneficiari în acest an şcolar. ”De asemenea, aproape s-a dublat numărul burselor sociale: peste 738.800 în acest an şcolar, comparativ cu 389.490 de burse de ajutor social în anul şcolar anterior”, subliniază ministerul.

”Reiterăm că obiectivele burselor de merit care se acordă primilor 30% dintre elevii fiecărei clase, în ordinea descrescătoare a mediilor anuale/a mediilor de admitere, vizează stimularea învăţării individuale, încurajarea unei competiţii constructive în fiecare clasă de gimnaziu şi liceu din România, reducerea disparităţilor sociale, precum şi îmbunătăţirea mediei naţionale a rezultatelor obţinute de elevi, luând în calcul contextele de învăţare diferite, atât la examenele naţionale, cât şi la testările internaţionale. Metodologia-cadru de acordare a burselor şcolare a fost elaborată în concordanţă cu prevederile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, care stabileşte explicit tipurile de burse şi principalele condiţii de acordare a acestora”, spune instituţia.

MInisterul explică faptul că demersul a respectat etapele prevăzute de legislaţia în vigoare şi principiul transparenţei - elaborare, etapă de consultare publică, dezbatere publică, la solicitarea partenerilor de dialog social, şedinţă a Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educaţiei pentru integrarea propunerilor şi avizarea documentului, urmate de publicarea în Monitorul Oficial.

”Ministerul Educaţiei analizează propunerile de îmbunătăţire a Metodologiei de acordare a burselor şcolare, cu respectarea interesului superior al copilului şi a principiului echităţii”, se mai arată în comunicat.

Ministerul precizează că situaţia numerică a burselor este dinamică, iar centralizarea publicată în prezentul comunicat şi în documentul anexat a rezultat în urma actualizărilor primite de la inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti până la data de 31 octombrie 2023.

 

Afla mai multe desprescoalaburseminister
Distribuie:envelope-fillEmail
viewscnt