Piedone a semnat numirea ginerelui său într-o comisie pentru vânzarea spaţiilor comerciale a Primăriei Sectorului 5, spune ANI

Piedone a semnat numirea ginerelui său într-o comisie pentru vânzarea spaţiilor comerciale a Primăriei Sectorului 5, spune ANI
foto: sector5.ro

Agenţia Naţională de Integritate anunţă, miercuri, că a constatat un conflict de interese administrativ care-l vizează că primarul Sectorului 5, Popescu Cristian Victor Piedone. Acesta asemnat decizia de numire a ginerelui său într-o comisie pentru vânzarea spaţiilor comerciale.
”CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV - Popescu Cristian Victor Piedone
În exercitarea atribuţiilor de primar, a emis şi a semnat dispoziţia de numire a ginerelui său (afin de gradul I) în calitate de membru al Comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii care cad sub incidenţa Legii nr. 550/2002, calitate de pe urma căreia a obţinut un folos material (venituri încasate în anii 2021 şi 2022) în valoare totală de 109.520 RON”, anunţă, miercuri, ANI, într-un comunicat de presă.
Potrivit documentului, primarul Sectorului 5 a încălcat dispoziţiile art. 70 şi 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 5, lit. f) şi art. 228, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.
-   art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia  „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative";
-   art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia  „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public".
ANI precizează că primarul vizat a fost informat despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază.
”Popescu Cristian Victor Piedone nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare”, a precizat ANI.

Afla mai multe desprepiedoneginerenumireprimărie
Distribuie:envelope-fillEmail
viewscnt