ROMANIA, INTRE MIGRATIE SI AZIL - Prima News

ROMANIA, INTRE MIGRATIE SI AZIL

In contextul crizei actuale generate de conflictul militar in curs de desfasurare pe teritoriul Ucrainei, Guvernul Romaniei se mobilizeaza exemplar prin luarea unor masuri adecvate in scopul protejarii persoanelor refugiate pe teritoriul tarii noastre.Asadar, prin Ordonanta de Urgenta nr. 20 din 7.03.2022,sunt aduse o serie de modificari si completari unor acte normative esentiale, stabilindu-se  masuri de sprijin si asistenta umanitara pentru cetatenii straini sau apatrizii afectati de conflict si care ajung pe teritoriul Romaniei.

Au fost astfel identificate solutii mai mult decat bine-venite in domeniul muncii si asigurarilor sociale, in special prin crearea cadrului necesar asigurarii unor surse de venit acestor oameni.

De asemenea, au fost identificate si luate masuri in ceea ce priveste dreptul la invatamantul general obligatoriu, ori, dupa caz, invatamantul liceal, profesional ori superior, precum si prin alte forme de instructie si de perfectionare.

S-au introdus reglementari in ceea ce priveste cadrul legal specific pentru situatiile in care persoanele juridice si persoanele fizice, exceptand institutiile si autoritatile publice, indiferent de forma de finantare si subordonare, intentioneaza sa doneze sume de bani, bunuri sau sa presteze servicii pentru persoanele afectate de conflictul armat din Ucraina.

De asemenea, au fost adoptate masuri rapide pentru gestionarea crizei, printre care se regasesc si cele destinate asigurarii dreptului la educatie pentru minorii anteprescolari, prescolari, elevi ucrainieni si studenti din Ucraina, aflati pe teritoriul Romaniei.

In acelasi sens, s-au emis reglementari in ceea ce priveste asistenta medicala si tratamentul corespunzator prin sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim-ajutor calificat, transportul persoanelor afectate, protectia acestora.

Astfel, in ceea ce priveste asistenta medicala si tratamentul corespunzator al persoanelor afectate, au fost reglementate urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de a primi gratuit asistenta medicala si tratament corespunzator prin sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat;
 • Dreptul de a fi inclusi in programele nationale de sanatate publica;
 • Dreptul de a primi servicii medicale, materiale sanitare, medicamente si dispozitive medicale, beneficiind de pachetul de servicii de baza prevazut in contractul – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale, precum si medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale cuprinse in programele nationale de sanatate curativa, dobandind calitatea de asiguratifara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, respectiv a contributiei personale pentru medicamentele acordate in tratamentul ambulatoriu si cu scutire de coplata;
 • Dreptul acestor persoane de a beneficia de serviciile medicale mai sus-mentionate in absenta unui bilet de trimitere, formular cu regim special utilizat in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
 • Dreptul minorilor neinsotiti de parinti sau de un alt reprezentant legal, care provin din zona conflictului armat si intra in Romania, de a beneficia de protectia speciala prevazuta de Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • Dreptul persoanelor cu dizabiltati, insotite sau neinsotite, care provin din zona conflictului armat, de a beneficia la cerere, in mod gratuit, de serviciile sociale din centrele speciale, acestea fiind preluate in evidentele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetente si ale sectoarelor Municipiului Bucuresti; insotitorii acestor persoane beneficiaza in aceleasi conditii de aceleasi servicii sociale, impreuna cu persoanele cu dizabilitati;
 • Dreptul persoanelor varstnice cu mobilitate redusa, sau aflate in situatie de dependenta de a beneficia, la cerere si in mod gratuit, de toate serviciile ce privesc asistenta sociala a persoanelor varstnice;

O mentiune extrem de importanta in acest context este faptul ca persoanele adulte cu dizabilitati si persoanele varstnice beneficiaza de aceste servicii chiar si in situatia in care nu detin documente de identitate valabile.

In acest caz, la intrarea in Romania acestea vor fi indrumate catre Inspectoratul General pentru Imigrari in vederea stabilirii regimului juridic, concomitent cu preluarea lor, la cerere, de catre serviciul public de asistenta sociala de la nivel judetean sau local, in vederea acordarii serviciilor sociale.

In ceea ce priveste drepturile cetatenilorstraini sau apatrizi sub varsta de 18 ani, considerati minori, noile relglementari prevad urmatoarele:

Din punct de vedere organizatoric, la nivelul fiecarui judet si al fiecarui sector al Municipiului Bucuresti se va constitui Grupul Operativ pentru Minori Neinsotiti, compus din reprezentanti ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, ai inspectoratelor scolare, ai directiilor de sanatate publica, ai organizatiilor neguvernamentale si ai organismelor internationale.

In ceea ce priveste drepturile minorilor aflati in situatii deosebite, in scopul protectiei acestora, legiuitorul roman reglementeaza urmatoarele:

 • Dreptul la educatie gratuita;
 • Dreptul la cazare gratuita in internatele scolare;
 • Dreptul la alocatie de hrana;
 • Dreptul la cazarmament, acesta constand in acordarea gratuita de rechizite, imbracaminte, incaltaminte si manuale;

Minorii aflati in acesta situatie vor fi introdusi in formatiuni de studiu per grupe ori per clase, indiferent de numarul de elevi cuprinsi in acestea si vor beneficia de examinarea starii de sanatate in unitatile de invatamant, eliberandu-li-se un document medical pentru inscrierea in colectivitate si beneficiind de schema de vaccinare conform Programului National de Vaccinare derulat de Ministerul Sanatatii.

In aceste conditii, acesti copii dobandesc statutul de audienti, cu urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de a participa la activitatile educative, scolare si extrascolare;
 • Dreptul la scolarizare in unitati complexe de asistenta medicalade tip spital, pentru elevii care nu sunt deplasabili din cauza unei dizabilitati, respectiv, pentru elevii care sufera de boli cronice sau care au afectiuni pentru care sunt spitalizati pentru o perioada mai mare de patru saptamani;
 • Dreptul de a beneficia de facilitatile pentru transport local in comun, de suprafata, naval si subteran, precum si la transportul intern auto, feroviar, naval si fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic, similar cu elevii din Romania;
 • Dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport mai sus-aratate pentru elevii orfani, elevii cu cerinte educationale speciale, precum si cei pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala in conditiile legii, sau tutela;
 • Dreptul la alocarea unor alimente de baza tuturor copiilor din invatamantul primar si gimnazial, acordate prin programele sociale aflate in derulare;

Minorii care primesc calitatea de audienti vor putea dobandi calitatea de elev in Romania dupa recunoasterea sau echivalarea de catre autoritatile competente a studiilor urmate in strainatate si, dupa caz, in urma sustinerii examenelor de diferenta stabilite in cadrul procedurii de echivalare.

In legatura cu dreptul la munca al cetatenilor ucrainieni in trati in mod legal pe teritoriul Romaniei, si care nu solicita o forma de protectie, relementarile vizeaza urmatoarele aspecte:

 • Dreptul acestora de a fi angajati in munca fara aviz de angajare;
 • Dreptul de a li se prelungi sederea in scop de munca, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere pentru angajare in munca;
 • Dreptul de incadarare in munca a cetatenilor ucrainieni care nu detin documnte care sa probeze calificarea profesionala sau experienta in activitate, aceasta putandu-se realiza pentru o perioada de 12 luni, cu posibilitate de prelungire cu perioade de 6 luni, pentru maxim un an, in baza declaratiei pe proprie raspundere a acestora in sensul ca indeplinesc conditiile de calificare si experienta si nu au antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitate pe care o desfasoara sau urmeaz sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei;

Atentie, prevederile mai sus-mentionatenu se aplica in privinta profesiilor de medic, medic stomatolog, farmacist, asistent medical generalist, moasa, medic veterinar si architect, auditor financiar, avocat, consilier in proprietate industriala, expert contabil, contabil autorizat, consultant fiscal, sau profesiilor reglementate in cuprinsul  Anexei 2 din Ordonanta nr. 43/26.09.2015.

 • Dreptul cetatenilor ucrainieni de a avea acces la sistemul asigurarilor pentru somaj, la masurile de prevenire a somajului si la masurile pentru stimularea ocupariifortei de munca acordate in urma inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a Municipiului Bucuresti;

In afara drepturilor evidentiate mai sus, guvernul aduce reglementari si in ceea ce priveste crearea cadrului si a infrastructurii necesare in vederea asigurarii si garantarii acestor drepturi, acest lucru transpunandu-se pe toate planurile, incepand de la posibilitatea directiilor generale de asistenta sociala si protectie a copilului de a angaja personal contractual fara concurs, pe o durata determinata, care nu poate fi mai mare de trei ani, si mergand pana la reglementarea donatiilor si a sponsorizarilor in acest context.

La fel ca sidirectiile generale de asistenta sociala si protectie a copilului, si autoritatile administratiei publice locale pot angaja fara concurs asistenti sociali sau alt personal de specialitate in cadrul serviciilor publice de asistenta sociala de la nivel local si judetean, precum si in cadrul serviciilor sociale in care sunt beneficiari care provin din zona conflictului armat din Urcraina, in functie de nevoile acestora, pentru o durata determinata, dar nu mai mult de 3 ani.

De asemenea, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei Ordonante de Urgenta si pana la incetarea situatiei care genereaza un aflux masiv de persoane din Ucraina, dar nu maimult de trei ani, Ministerul Afacerilor Interne poate rechema in activitate/reincadrafara concurs, la nevoie, pe durata determinata de un an, cu acordul acestora, cadre militare/politisti care au trecut in rezerva sau carora le-au incetat raporturile de serviciu.

Perioada de un an prevazuta anterior poate fi prelungita anualin conditiile legii, cu acordul cadrului militar/politistului, insa aceasta nu poate depasi 90 de zile de la data incetarii situatiei care genereaza afluxul mare de refugiati.

In aceeasi ordine de idei, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Afacerilor Interne va putea angaja personal fara concurs, in functie de nevoi, pentru activitati specifice domeniilor privind migratia si azilul, situatiile de urgenta si ordinea si siguranta publica, pentru o durata determinata ce nu poate depasi 90 de zile de la data incetarii situatiei respective.

Nu in ultimul rand, o problema esentiala si bine -venita in analiza si identificarea de solutii in cadrul acestei crize o constituie problema donatiilor si a sponsorizarilor.

Astfel, in ordonanta se arata ca pana la 31.12.2022, persoanele fizice si juridicepot dona sume de bani care se vor colecta de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta intr-un cont distinct disponibil in lei, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

Acestea aduc si beneficii de ordin fiscal, in sensul in care prin derogare de la dispozitiile art. 25 din Codul Fiscal, contribuabilii vor deduce de la calculul rezultatului fiscal sumele reprezentand donatiile in bani. In acelasi timp, bunurile acordate gratuit ca ajutoare umanitare de catre persoanele impozabile se considera bunuri acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat, conform art. 270, alin. 8, lit. c) din Codul Fiscal.

Nu in ultimul rand, contribuabilii care efectueaza cheltuieli potrivit art. 25, alin. 4, lit. t) din Codul Fiscal, sponsorizari si/alte acte de mecenat sau acorda burse private, vor avea obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii reali ai bunurilor, serviciilor, sponsorizarilor.

Iata asadar o lege in echilibru, care imbina corect si obiectiv drepturile cetatenilor si apatrizilor veniti din zona de razboi cu masuri reale si de sprijin in economia Romaniei, atat la nivelul institutiilor si organismelor statului, cat si in mediul privat.

Av. Adina Laza, ManagingPartner

Av. Aura-Andrada Laza, ManagingPartner

Total
0
Shares
Total
6
Share